Tuesday, 28/09/2021 - 12:10|
LÊ VĂN TÁM ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC - LAN TỎA YÊU THƯƠNG - NGÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN - HIỆN ĐẠI - SÁNG TẠO - HỘI NHẬP

BÀI DẠY TUẦN 21 – 24 KHỐI 4

 22/02/2021, 22:30

BÀI DẠY TUẦN 21 – 24 KHỐI 4

TUẦN 24

1, Môn Khoa học: https://youtu.be/TUqT3u52I2I

   Phiếu bài tập: Download [35.92 KB]

2, Môn Địa lý: https://youtu.be/N8RaAzhkrtQ

3, Môn Mĩ thuật : http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/my-thuat/my-thuat-lop-1-2-3-4-5-tuan-24.html

4, Môn Tiếng Anh: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/tieng-anh-lop-4-unit-13-would-you-like-some-milk-lesson-1.html

5, Môn Tin học: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/tin-hoc/tin-hoc-lop-4-tuan-24.html

6, Môn Thể dục: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/the-duc/the-duc-lop-4-tuan-24.html

7, Môn Âm nhạc: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/am-nhac/am-nhac-lop-4-tuan-24.html

 

TUẦN 23

1, Môn Khoa học: https://youtu.be/szJIIVWV1ug

  Phiếu bài tập: Download

2, Môn Lịch sử: https://youtu.be/HRBHjenuyS0

  Phiếu bài tập: Download [16.56 KB]

3, Môn Địa lý: https://youtu.be/jPv5WkYCrlo

  Phiếu bài tập: Download [17.23 KB]

4, Môn Tiếng Anh: http://hanoitv.vn/tieng-anh-lop-4-unit-14---what-does-he-look-like--lesson-1-19h45-ngay-09042020-v137006.html

 

5, Môn Mỹ thuật: https://youtu.be/tdc2qD0oMno

6, Môn Tin học: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/tin-hoc/tin-hoc-lop-4-tuan-23.html

7, Môn Thể dục: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/the-duc/tin-hoc-lop-4-tuan-23.html

8, Môn Âm nhạc: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/am-nhac/am-nhac-lop-4-tuan-23.html

TUẦN 22

1, Môn Khoa học: https://youtu.be/MpW2hx6dLS4

Phiếu bài tập: Download [28.57 KB]

2, Môn Lịch sử: https://youtu.be/_pSXiKtk4bs

Phiếu bài tập: Download [25.53 KB]

3, Môn Địa lý: Link tải bài: https://drive.google.com/open?id=1gswbI0ziRtXyWHi8A9NXPCAboUQljI5e

Phiếu bài tập: Download [26.38 KB]

4, Môn Tiếng Anh: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/tieng-anh-lop-4-unit-12-what-does-your-father-do-lesson-3.html

5, Môn Tin học: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/tin-hoc/tin-hoc-lop-4-tuan-22-bai-sao-chep-noi-dung-tu-phan-mem-khac.html

6, Môn Âm nhạc: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/am-nhac/am-nhac-lop-4-tuan-22.html

7, Môn Mĩ thuật: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/my-thuat/bai-huong-dan-hoc-sinh-ve-tranh-ve-ha-noi.html

 

TUẦN 21

1, Môn Khoa học: https://youtu.be/gPO0mevs__0

Phiếu bài tập: Download

2, Môn Địa lý:

Phiếu bài tập: Download [16.64 KB]

3, Môn Lịch sử:

Phiếu bài tập: Download

 

4, Môn Tiếng Anh: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/tieng-anh-lop-4-unit-12-what-does-your-father-do-.html

5, Môn Tin học: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/tin-hoc/thiet-ke-bai-trinh-chieu-lop-4.html

6, Môn Âm nhạc: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/am-nhac/am-nhac-lop-4-tuan-21.html

7, Môn Thể dục: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/the-duc/the-duc-tuan-21-lop-4.html

8, Môn Mĩ thuật: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/my-thuat/my-thuat-lop-4-tuan-21.html

 

 

Bài viết liên quan