Tuesday, 28/09/2021 - 10:39|
LÊ VĂN TÁM ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC - LAN TỎA YÊU THƯƠNG - NGÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN - HIỆN ĐẠI - SÁNG TẠO - HỘI NHẬP

BÀI DẠY TUẦN 21 – 24 - KHỐI 2

 22/02/2021, 19:32

BÀI DẠY TUẦN 21 – 24 KHỐI 2

TUẦN 24

1, Tập đọc: Quả tim khỉ: https://youtu.be/AytPLskaukk

Phiếu bài tập: Download [45.08 KB]

2, Môn Toán: Bảng chia 4 : https://youtu.be/WgeHDpmOeuk

3, Môn Toán: Tìm một thừa số của phép nhân : https://youtu.be/aSm8bKeKE3I

Phiếu bài tập: Download [10.61 KB]

4, Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Từ ngữ loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy: https://drive.google.com/file/d/1KQc-ktMVoT6cwZ4ZUZNr7gCUJtM-ik1b/view?usp=sharing

Bài giảng Powerpoint

5, Mĩ thuật: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/my-thuat/my-thuat-lop-3-tuan-23-24.html

6, Thể dục: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/the-duc/the-duc-lop-2-tuan-24.html

7, Âm nhạc: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/am-nhac/am-nhac-lop-2-tuan-24.html

TUẦN 23

1,Tập đọc: Bác sỹ Sói : https://youtu.be/bQqPqEmOAc4

https://drive.google.com/file/d/1ATxTuqDnupF2GTxnxCqDaKiVYrnNDvvj/view?usp=sharing

Phiếu bài tập: Download [43.70 KB]

2, Tập đọc: Nội quy Đảo khỉ : https://drive.google.com/file/d/1LUeJP4XKESBWlYPzX3SCWZ-LMuuxUQmH/view?usp=sharing

3, Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về muông thú: https://youtu.be/zrVqnQ7QMvs

Phiếu bài tập: Download

4, Tập làm văn:  https://youtu.be/kWCsfFG6rZQ

Phiếu bài tập: Download

5, Môn Toán: Số bị chia, số chia, thương: https://youtu.be/WLbDY_EN7fk

Phiếu bài tập: Download

Môn Toán: Bảng chia ba – một phần ba: https://youtu.be/KOu1EirnWAk

Phiếu bài tập: Download

Luyện tập trang 115:

https://drive.google.com/file/d/1OTMXexN2yIciX4dMFCKU39uvXViQdYX6/view?usp=sharing

6, Môn Tự nhiên xã hội: https://drive.google.com/file/d/1mklFdQLoQHjVjpar3QXvrSpz_eKfr3lf/view?usp=sharing

7, Môn Mĩ thuật: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/my-thuat/my-thuat-lop-2-tuan-22-23-chu-de-sac-mau-thien-nhien.html

8, Môn Thể dục: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/the-duc/the-duc-lop-2-tuan-23.html

9, Môn Âm nhạc: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/am-nhac/am-nhac-lop-2-tuan-23.html

 

TUẦN 22

1, Tập đọc: Cò và Cuốc: https://youtu.be/uRwckcEz-D8

Phiếu bài tập: Download [12.53 KB]

2, Luyện từ và câu: https://drive.google.com/file/d/1HtPgaKm44a4aoxdvltAlan0TQZ_WwHR7/view?usp=sharing

Phiếu bài tập: Download [8.17 KB]

3, Tập đọc: Một trí khôn hơn trăm trí khôn: https://youtu.be/dRUXnaTh_VQ

4, Tập làm văn: https://drive.google.com/file/d/1S4u7h5GeqMbBJ2lqYVva6-muoCuPyeLp/view?usp=sharing

Phiếu bài tập: Download

5, Môn Toán: 

a, Bảng chia 2 và một phần hai: https://youtu.be/yefgYJ4sWXI

Phiếu bài tập: Download [27.49 KB]

b, Bảng chia hai: https://drive.google.com/file/d/1226SB01yvmHvD0zkbDTU2oYpnQc3H_50/view?usp=sharing

c, Một phần hai: https://drive.google.com/file/d/19YzZr8DVi542ilA6RoBr0rqOJ2WVeF_C/view?usp=sharing

d, Phép chia: https://youtu.be/jqDHuzy-pfo

Phiếu bài tập: Download

Luyện tập: https://drive.google.com/file/d/1aoMmo_bHGBS-XtNWjhbFbjcBywEViXif/view?usp=sharing

6, Môn Mĩ thuật: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/my-thuat/my-thuat-lop-2-tuan-22-23-chu-de-sac-mau-thien-nhien.html

7, Môn Thể dục: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/the-duc/tuan-22-lop-2-on-mot-so-bai-tap-di-tren-vach-ke-thang-truong.html

8, Môn Âm nhạc: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/am-nhac/am-nhac-lop-2-tuan-22.html

TUẦN 21

1, Môn Toán: Bài Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc: https://youtu.be/49LX1dO0PCE

    Phiếu bài tập: Download [19.81 KB]

2, Môn Toán: Bài Bảng nhân 5: https://youtu.be/3adLcyEHksU

    Phiếu bài tập: Download [17.78 KB]

3, Luyện từ và câu: https://youtu.be/6UJgMm8HNes

   Phiếu bài tập: Download

4, Tập làm văn: https://youtu.be/aw58uEEHpGs

  Phiếu bài tập: Download

5, Môn Mĩ thuật: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/my-thuat/my-thuat-lop-2-tuan-21.html

6, Môn Thể dục: http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/the-duc/the-duc-tuan-21-lop-2.html

7, Môn Âm nhạc:http://tieuhoclevantam-hbt.edu.vn/hoi-dap/van-the-my/am-nhac/am-nhac-lop-2-tuan-21.html

Bài viết liên quan