Tuesday, 28/09/2021 - 12:18|
LÊ VĂN TÁM ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC - LAN TỎA YÊU THƯƠNG - NGÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN - HIỆN ĐẠI - SÁNG TẠO - HỘI NHẬP

BÀI DẠY TUẦN 22  – 23 - KHỐI 1

 22/02/2021, 18:13

BÀI DẠY TUẦN 22 – 23 KHỐI 1

TUẦN 23

1, Môn Mĩ thuật: https://youtu.be/VSpDU_h7vHA

2, Môn Thể dục: https://www.youtube.com/watch?v=iHHm_cYXq8g&feature=youtu.be

 

TUẦN 22

1, Môn Học vần bài 113: oa -oe: https://drive.google.com/file/d/1zLLx40ipgwiGPJqnT4xRh_ybCfboV9yR/view?usp=sharing

2, Môn Học vần bài 114: uê-ươ: https://drive.google.com/file/d/1l_kE0Iakr_voAjHLfCkNjJRUfSlun38w/view?usp=sharing

3, Môn Học vần bài 117: Ôn tập :https://drive.google.com/file/d/1XrYIYRZRjGzcduRxm_3-3xAemHXV0p4u/view?usp=sharing

4, Môn Toán bài: Chục – đơn vị: https://drive.google.com/file/d/1lx03J0OdXocwaAYX_cl4PTY4c31gF0os/view?usp=sharing

Môn Toán bài: Các số đến 100: https://drive.google.com/file/d/12XF5ANzzTJbIsuI8Us08Q6i3YtRAfnED/view?usp=sharing

5, Môn Hoạt động trải nghiệm – Tết Tân Sửu:

https://drive.google.com/file/d/1sww9hZ_Q2YUhg4_1suFrEb9yRa3Wj3XD/view?usp=sharing

6, Môn Tự nhiên xã hội: Cơ thể em : https://drive.google.com/file/d/1qRzmURDoWYMp-7BOFwaRmZ8wWZoyxd1n/view?usp=sharing

7, Môn Âm nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=rZPs8OoN1sc&feature=youtu.be

Bài viết liên quan