Saturday, 26/11/2022 - 22:03|
LÊ VĂN TÁM ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC - LAN TỎA YÊU THƯƠNG - NGÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN - HIỆN ĐẠI - SÁNG TẠO - HỘI NHẬP
  • BÀI DẠY TUẦN 22 – 23 KHỐI 1TUẦN 231, Môn Mĩ thuật: https://youtu.be/VSpDU_h7vHA2, Môn Thể dục: https://www.youtube.com/watch?v=iHHm_cYXq8g&feature=youtu.be TUẦN 221, Môn Học vần bài 113: oa ...
HỌC TẬP