Thursday, 02/07/2020 - 12:43|
LÊ VĂN TÁM ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC - LAN TỎA YÊU THƯƠNG - NGÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN - HIỆN ĐẠI - SÁNG TẠO - HỘI NHẬP

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2019 -2020

       UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM

KẾ HOẠCH

Công tác tuyển sinh lớp 1 trường Tiểu học Lê Văn Tám năm học 2019-2020

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và THPT; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ GD & ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT  ngày 18/4/2014;

Thực  hiện  công  văn  số 412/SGD&ĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học  2019-2020; Công văn 586/SGDĐT-QLT ngày 21/2/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc rà soát và chuẩn bị dữ liệu thi, tuyển sinh, khảo sát năm 2019; Kế hoạch số 1103/KH-SGDĐT ngày 29/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về triển khai công tác thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 Thành phố Hà Nội năm học 2019-2020; Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 10/5/2019 của UBND Quận Hai Bà Trưng về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 quận Hai Bà Trưng năm học 2019 – 2020;

Thực hiện thông báo số 109/TB-PGD&ĐT ngày 29/03/2019 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019- 2020 trên địa bàn Quận;

Căn cứ vào cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên nhà trường và kết quả điều tra số lượng trẻ em sinh năm 2013 trên địa bàn phường Bách Khoa.

Trường Tiểu học Lê Văn Tám xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 như sau:

A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ HS. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học.

- Thực hiện tuyển sinh trực tuyến theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT. Tuyển đúng chỉ tiêu được giao. Điều tra số trẻ trên địa bàn phường Bách Khoa chính xác.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương “Ba tăng, ba giảm” đảm bảo đủ chỗ cho học sinh, giảm sĩ số học sinh trái tuyến.

- Đảm bảo 100% HS được học 2 buổi/ngày tại trường, không phải học luân phiên.

- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, duy trì công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ III.

2. Yêu cầu:

- Điều tra chính xác số trẻ 6 tuổi có hộ khẩu và đang sinh sống trên địa bàn phường Bách Khoa. Chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ chỗ cho học sinh. Thực hiện công khai Kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

- Hỗ trợ công tác tuyển sinh trực tuyến cố gắng phấn đấu đạt trên 75% CMHS tham gia tuyển sinh trực tuyến.

- Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước Hiệu trưởng. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh trước các cấp Lãnh đạo.

B/ NỘI DUNG:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Thông tin về học sinh năm học 2018 – 2019

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Toàn trường

Số lớp

Số học sinh

Số lớp

Số học sinh

Số lớp

Số học sinh

Số lớp

Số học sinh

Số lớp

Số học sinh

Số lớp

Số học sinh

ĐT

TT

ĐT

TT

ĐT

TT

ĐT

TT

ĐT

TT

ĐT

TT

11

304

199

9

218

205

7

224

139

8

216

197

10

276

187

45

1238

927

2. Về số trẻ trong độ tuổi (sinh năm 2013) trên địa bàn phường Bách Khoa

Theo kết quả điều tra số trẻ sống trên địa bàn phường sinh năm 2013 là: 333 trẻ, trong đó:

Số trẻ diện ĐT1: 136       Số trẻ diện ĐT2: 12      Số trẻ diện ĐT3: 185

3. Về điều kiện cơ sở vật chất: Trường được xây với tổng diện tích 12,500m2, đủ phòng học cho 100% HS học 2 buổi/ngày, cụ thể:

Tên phòng

Số lượng

Tên phòng

Số lượng

Số phòng học cơ bản

45

Phòng y tế

01

Phòng học Tiếng Anh

04

Phòng Hội đồng

01

Phòng học Tin học

01

Phòng Hiệu trưởng

01

Phòng học Mỹ thuật

01

Phòng Phó Hiệu trưởng

02

Phòng học Âm nhạc

01

Phòng Công đoàn

01

Phòng Giáo dục Thể chất

01

Phòng kế toán, thủ quỹ, văn thư

01

Phòng thư viện thiết bị

02

Bếp

01

Phòng truyền thống

01

Kho

02

Phòng Đoàn đội

01

 

 

 4. Về đội ngũ giáo viên nhà trường:

Tổng số giáo viên: 65 (Trong đó: 54 biên chế, 11 hợp đồng)

Số giáo viên dạy lớp 1: 11 (trong đó trình độ trên chuẩn: 11/11)

 5. Quy mô phát triển nhà trường:

Năm  học

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Toàn trường

2018-2019

Số lớp

Số HS

HS học 2b/ngày

Số lớp

Số HS

HS học 2b/ngày

Số lớp

Số HS

HS học 2b/ngày

Số lớp

Số HS

HS học 2b/ngày

Số lớp

Số HS

HS học 2b/ngày

Số lớp

Số HS

HS học 2b/ngày

11

503

503

9

423

423

7

363

363

8

413

413

10

463

463

45

2165

2165

DK 2019-2020

10

450

450

11

503

503

9

423

423

7

363

363

8

413

413

45

2152

2152

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1. Phương thức và đối tượng tuyển sinh:

- Phương thức: Xét tuyển

- Đối tượng: 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường (6 tuổi) đủ sức khỏe vào học lớp 1, sống trên địa bàn phường Bách Khoa. (Theo phân tuyến tuyển sinh của UBND quận).

Tuổi  của  trẻ  vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2013). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

- Số trẻ điều tra sống trên địa bàn phường sinh năm 2013 là: 333 trẻ, trong đó:

Số trẻ diện ĐT1: 136       Số trẻ diện ĐT2: 12      Số trẻ diện ĐT3: 185

* Những trường hợp đặc biệt: HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.

2. Hình thức xét tuyển:

2.1.  Tuyển sinh trực tuyến:

 * Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 03/7/2019

 * Địa điểm tuyển sinh: Trường tiểu học Lê Văn Tám, số 74 ngõ 40 phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 * Hồ sơ dự tuyển:

  - CMHS dùng mã số (đã được cấp ở trường mầm non) đăng kí tuyển sinh trực tuyến cho con trên trang web: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ (lưu ý: những trường hợp không đúng tuyến tuyển sinh sẽ không đăng kí trực tuyến).

   - Cán bộ tuyển sinh trực tại trường để tư vấn, hỗ trợ CMHS đăng kí trực tuyến.

   - Nhà trường xét duyệt danh sách đăng kí tuyển sinh theo hướng dẫn tuyển sinh. Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7/2019.

* Đường dây nóng của trường: 0942 712 668, 0971 652 873

2.2. Tuyển sinh trực tiếp:

* Thời gian tuyển sinh

- Từ ngày 13/7/2019 đến ngày 18/7/2019 (trong giờ hành chính, trừ thứ bẩy, chủ nhật): CMHS nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trường.

- Từ 20/7 đến 22/7: Nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao, nhà trường sẽ báo cáo phòng GD & ĐT xin phép được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu.

- Ngày 25/7/2019: Trường công bố danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2019-2020.

* Địa điểm tuyển sinh: Trường tiểu học Lê Văn Tám, số 74 ngõ 40 phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

* Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin học theo mẫu (do Ban tuyển sinh trường phát hành, không thu tiền)                      

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ (có công chứng). Bản gốc giấy khai sinh để đối chiếu.  

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp phường; 

- Các giấy tờ có liên quan đến chế  độ, chính sách (con thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo...)

- Nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và CMHS.

* Đường dây nóng của trường: 0942 712 668, 0971 652 873

2.3 Chỉ tiêu và địa bàn phân tuyến tuyển sinh:

- Chỉ tiêu:    Số học sinh: 320            Số lớp: 8

- Địa bàn tuyển sinh: Phân tuyến tuyển sinh theo khu vực phường Bách Khoa

3. Một số biện pháp nâng cao tỉ lệ tuyển sinh trực tuyến:

3.1. Công tác hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến:

* Chuẩn bị cơ sở vật chất để hỗ trợ công tác tuyển sinh trực tuyến

* Thành lập tổ công tác hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến

* Tổ công tác có nhiệm vụ:

- Quản trị hệ thống cấp trường

- Hướng dẫn CMHS về công tác tuyển sinh năm học 2019-2020

- Tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trên hệ thống trực tuyến

- Cập nhật hồ sơ cho HS đăng ký dự tuyển đối với những trường hợp gia đình học sinh không có đủ điều kiện về CNTT

- Tổng hợp danh sách đăng ký tuyển sinh theo các đối tượng: ĐT1, ĐT2, ĐT3…

- Báo cáo phòng GD & ĐT về số liệu và danh sách đăng ký tuyển sinh trực tuyến

3.2. Công tác tuyên truyền:

* Phối hợp với trường Mầm non Bách Khoa, Mẫu giáo Bách Khoa:

- Lập danh sách học sinh 5 tuổi thuộc phường Bách Khoa đang học tại trường và các nhóm trẻ trên địa bàn phường, có số điện thoại liên hệ

- Trong cuộc họp CMHS lớp mẫu giáo 5 tuổi, tuyên truyền về công tác tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1.

- Phát thông báo hướng dẫn hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến của trường Tiểu học Lê Văn Tám cho CMHS

* Phối hợp với Đảng ủy, UBND, khu dân cư phường Bách Khoa:

- Tham mưu với Đảng ủy phường trong cuộc họp giao ban tháng 5/2019 có nội dung triển khai tuyên truyền công tác tuyển sinh trực tuyến tới các đồng chí Bí thư chi bộ khu dân cư. Đề nghị các đ/c Bí thư chi bộ khu dân cư triển khai tới các đ/c tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với nhà trường tuyên truyền công tác tuyển sinh trực tuyến tới dân cư trong tổ.

- Phối hợp tuyên truyền công tác tuyển sinh trên loa phát thanh, dán thông báo tuyển sinh, hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến tại trụ sở UBND Phường và tại bảng tin của các tổ dân phố.

* Tuyên truyền với CMHS:

- Dán thông báo tuyển sinh và hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến tại bản thông báo ngoài cổng trường và trong sân trường, thông báo trên trang web của nhà trường, phát thanh trên hệ thống loa của UBND phường.

- Thông báo kế hoạch tuyển sinh trong buổi họp CMHS tổng kết năm học.

3.3. Phấn đấu đạt trên 85% CMHS tham gia tuyển sinh trực tuyến.

4. Tổ chức tuyển sinh trực tiếp:

- Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kĩ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh … trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

- Trong suốt thời gian tuyển sinh, nhà trường tuyệt đối không thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường;

- Nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và CMHS.

- Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND Phường và Phòng GD&ĐT Quận.

5. Dự kiến kế hoạch tuyển sinh bổ sung:

Căn cứ xây dựng dự kiến kế hoạch tuyển sinh bổ sung:

- Kết quả điều tra số trẻ sinh năm 2013 trên địa bàn phường Bách Khoa là 333 em

- Cơ sở vật chất hiện tại nhà trường: có 11 phòng học dành cho lớp 1

- Đội ngũ giáo viên dự kiến dạy lớp 1 năm học 2019 – 2020: 11 đ/c

- Chỉ tiêu được giao: 320 học sinh/8 lớp. So với tỉ lệ số trẻ sinh năm 2013 trên địa bàn phường Bách Khoa đã điều tra: 320/333.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban giám hiệu:

- Chỉ đạo bộ phận văn phòng và chi đoàn giáo viên làm  tốt công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi đi học (SN 2013) trên địa bàn tổ dân phố được phân công. Lập danh sách trẻ sinh năm 2013 trên địa bàn phường Bách Khoa chuẩn bị số liệu cho công tác tuyển sinh lớp 1

- Các căn cứ để lập danh sách:

+ Danh sách trẻ sinh năm 2013 cư trú trên địa bàn phường Bách Khoa do công an phường cung cấp.

+ Danh sách học sinh lớp 5 tuổi cư trú trên địa bàn phường Bách Khoa đang học tại trường Mầm non Bách Khoa, Mẫu giáo Bách Khoa và các nhóm trẻ trên địa bàn phường do trường MN, MG Bách Khoa cung cấp.

- Xây dựng Kế hoạch công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020 của trường, báo cáo phòng GD&ĐT.

- Căn cứ để xây dựng kế hoạch tuyển sinh:

           + Số trẻ sinh năm 2013 trên địa bàn phường đã điều tra

           + Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của nhà trường

           + Quy mô phát triển, kế hoạch đón kiểm tra công nhận lại trường chuẩn quốc gia của nhà trường

           + Đảm bảo đủ chỗ cho học sinh, không để xảy ra hiện tượng sĩ số học sinh/lớp vượt quá quy định.

- Triển khai kế hoạch tuyển sinh tới Hội đồng sư phạm, CMHS, Đảng ủy, HĐND – UBND phường Bách Khoa. Thông báo, tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh tới các địa bàn dân cư phường Bách Khoa.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định của Phòng GD&ĐT

           + Thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, phó chủ tịch là P. hiệu trưởng, thư ký và 5 uỷ viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao. Thành lập tổ công tác hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:

TT

Họ tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Thu Hảo

Trưởng ban

- Chỉ đạo chung hoạt động của Hội đồng tuyển sinh.

- Giải quyết những vấn đề thắc mắc của CMHS trong quá trình tuyển sinh.

- Kí và đóng dấu xác nhận hồ sơ.

2

Vũ Thúy Hạnh

Phó ban

- Tiếp nhận hồ sơ của học sinh

- Hỗ trợ CMHS đúng tuyến tuyển sinh trực tuyến

- Kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn kê khai hồ sơ tuyển sinh trực tiếp

3

Nguyễn Thị Hòa

Ủy viên

- Tiếp nhận hồ sơ của học sinh

4

Phương Hà Lan

Ủy viên

- Tiếp nhận hồ sơ của học sinh

5

Trần Thị Thanh Huyền

Ủy viên

- Tiếp nhận hồ sơ của học sinh

6

Phạm Thị Bình

Ủy viên

- Tiếp nhận hồ sơ của học sinh

- Phát số, hướng dẫn quy trình tuyển sinh trực tiếp

7

Nguyễn Phương Loan

Ủy viên

- Tiếp nhận hồ sơ của học sinh

8

Nguyễn Thị Tuyên

Thư kí

- Nhập danh sách học sinh

- Sắp xếp và bảo quản hồ sơ của học sinh đã tuyển.

- Làm các dự thảo báo cáo.

 

Thành lập tổ công tác hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1:

TT

Họ tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Vũ Thúy Hạnh

Tổ trưởng

- Chỉ đạo chung hoạt động của công tác hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến

- Giải quyết những vấn đề thắc mắc của CMHS trong quá trình tuyển sinh trực tuyến.

2

Nguyễn Thị Bích Thảo

Ủy viên

- Rà soát phòng Máy tính có kết nối Internet, máy in và kiểm tra.

- Hỗ trợ hệ thống tuyển sinh trực tuyến đảm bảo vận hành ổn định.

3

Vũ Thu Trang B

Ủy viên

- Thông báo và hướng dẫn cho CMHS cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

- Giúp CMHS nắm bắt được quy trình, cách thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

4

Lại Thanh Hoàn

Ủy viên

- Thông báo và hướng dẫn cho CMHS cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

- Giúp CMHS nắm bắt được quy trình, cách thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

5

Nguyễn Thị Tuyên

Ủy viên

- Hướng dẫn CMHS khai đầy đủ thông tin vào Biểu mẫu đăng ký tuyển sinh trực tuyến (CMHS khai đủ họ tên, năm sinh, số CMND hoặc thẻ CCCD).

- Hỗ trợ in Giấy nhập học năm học 2019-2020 cho CMHS (nếu cần).

- Thông báo và hướng dẫn cho CMHS cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

- Giúp CMHS nắm bắt được quy trình, cách thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

* Đường dây nóng của trường: 0942 712 668, 0971 652 873

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS về tuyển sinh trực tuyến, đảm bảo tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 đạt tỉ lệ trên 85%.

 

- Bộ phận văn phòng, Chi đoàn giáo viên chủ động phối hợp với UBND phường, công an phường, trường MN, MG Bách Khoa trong công tác điều tra và lập danh sách số trẻ sinh năm 2013 trên địa bàn phường Bách Khoa; hoàn thành báo cáo về công tác tuyển sinh nộp phòng GD & ĐT.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, nắm chắc kế hoạch tuyển sinh đặc biệt là tuyển sinh trực tuyến của nhà trường để hướng dẫn, tư vấn CMHS.

- Hội đồng tuyển sinh thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng kế hoạch.

           + Khi tiếp nhận hồ sơ của HS cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin  về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

+ Trong suốt thời gian tuyển sinh không thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

- Tổ công tác hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến nghiên cứu kĩ các văn bản hướng dẫn, thực hiện đúng kế hoạch tuyển sinh trực tuyến. Tuyên truyền, hỗ trợ CMHS tuyển sinh trực tuyến phấn đấu đạt trên 85%.

* Chế độ báo cáo:

- Báo cáo ngày, báo cáo nhanh, báo cáo tổng kết tuyển sinh qua email và bằng văn bản lên phòng GD & ĐT (theo hướng dẫn).

 

          II. LỊCH THỰC HIỆN:

Thời gian

Bộ phận thực hiện

Nội dung công việc

Trước 23/02/2019

Văn phòng

Rà soát, hoàn thiện thông tin học sinh phục vụ tuyển sinh trên sổ điểm điện tử eSAMS (mã học sinh, họ tên, ngày sinh, nơi sinh, hộ khẩu thường trú, nơi cư trú,....)

06/03/2019

Văn phòng

Hoàn thiện công tác điều tra cơ bản số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh

05/4/2019

Ban giám hiệu

 Hoàn thành và nộp dự thảo Kế hoạch tuyển sinh theo h­íng dÉn cña PGD

05/4/2019

Văn phòng

Nộp phòng GD&ĐT Tê tr×nh danh sách Hội đồng tuyển sinh (HĐTS)

Trước 25/5/2019

Văn phòng

Hoàn thành cấp mã học sinh cho CMHS

01/6 => 30/6/2019

Hội đồng tuyển sinh; UBND Phường

Thực hiện tuyên truyền về Kế hoạch tuyển sinh, công khai phân tuyến, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về tuyển sinh lớp 1

01/7 => 03/7/2019

Hội đồng tuyển sinh

Thực hiện tuyển sinh học sinh trực tuyến theo phân tuyến

13/7 => 18/7/2019

Hội đồng tuyển sinh

Thực hiện tuyển sinh học sinh trực tiếp theo phân tuyến

20/7 => 22/7/2019

Hội đồng tuyển sinh

Nhận chỉ tiêu của Phòng GD&ĐT và tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu).

25/7/2019

Hội đồng tuyển sinh

Hoàn thành tuyển sinh.

Nộp Báo cáo số 3 về phòng GD&ĐT (gồm danh sách HS bổ sung theo phân tuyến, Danh sách HS tuyển ngoài tuyến và những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển sinh.)

 

Trên đây là dự thảo Kế hoạch công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 – 2020 của trường Tiểu học Lê Văn Tám. Nhà trường yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm túc kế hoạch nêu trên. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc, cần báo cáo ngay về Hội đồng tuyển sinh để có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Đảng ủy, HĐND, UBND Phường Bách Khoa;

-Các đ/c trong HĐTS;tổ công tác hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, Hội đồng trường;

- Lưu VT.

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hảo

 

 

Bài tin liên quan
Thông báo, phổ biến
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 200
Hôm qua : 221
Tháng 07 : 421
Năm 2020 : 79.797