Giáo dục kỹ năng sống Cuối tuần là khoảng thời gian cha mẹ được chơi ở cùng con nhiều nhất.Vậy để khởi động chuyên mục mỗi tuần 1 kỹ năng.Tuần này chúng ta cùng hướng dẫn con thực hiện kỹ năngTHOÁT HIỂM KHI BỊ BỎ QUÊN TRÊN Ô TÔ.Một kỹ năng tưởng chừng như quen thuộc nhưng có lẽ nhiều ba mẹ đã quên ...