Saturday, 08/05/2021 - 21:20|
LÊ VĂN TÁM ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC - LAN TỎA YÊU THƯƠNG - NGÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN - HIỆN ĐẠI - SÁNG TẠO - HỘI NHẬP

Lễ Tổng kết năm học 2019 - 2020 và Lễ trưởng thành học sinh lớp 5 trường Tiểu học Lê Văn Tám