Saturday, 06/06/2020 - 21:39|
LÊ VĂN TÁM ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC - LAN TỎA YÊU THƯƠNG - NGÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN - HIỆN ĐẠI - SÁNG TẠO - HỘI NHẬP

HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHONG TRÀO "HÁT VÀ SÁNG TÁC CA KHÚC DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HÀ NỘI" LẦN THỨ IV NĂM 2018