Saturday, 26/11/2022 - 22:25|
LÊ VĂN TÁM ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC - LAN TỎA YÊU THƯƠNG - NGÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN - HIỆN ĐẠI - SÁNG TẠO - HỘI NHẬP
  • BÀI DẠY TUẦN 21 – 24 - KHỐI 3TUẦN 241, Môn Tập đọc: Đối đáp với vua : https://youtu.be/LXGestWS6aA    Phiếu bài tập: Download [11.69 KB]2, Môn Tập đọc: Tiếng đàn: https://youtu.be/ixCXumlICp8Luyện từ và câu: Mở rộng vống từ: Nghệ thuật. Dấu ...
HỌC TẬP