Saturday, 06/06/2020 - 08:53|
LÊ VĂN TÁM ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC - LAN TỎA YÊU THƯƠNG - NGÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN - HIỆN ĐẠI - SÁNG TẠO - HỘI NHẬP

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM HỌC 2018 - 2019

 

          UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG                                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

   TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2019

Tuần

Ngày

Th

Nội dung công việc

Người thực hiện

34

1

NGHỈ LỄ 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

 

2

Năm

 

 

3

Sáu

 

 

4

Bảy

Học bù ngày nghỉ lễ

Nộp danh sách học sinh tiêu biểu theo hướng dẫn của PGD

 

VP

5

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

35

6

Hai

8h00: SHDC:"Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng”

9h00: Giao ban HT tại PGD

9h30: KT HK2 môn Toán K1 -> 4

11h00: GV chấm tập trung tại phòng truyền thống

BTN

HT

BGH, GVCN K1-> 4

 

7

Ba

8h00: KT HK2 Lớp 5 (TV + Toán)

11h00: Họp Chi bộ

11h45: Họp HĐSP Tháng 5

16h15: GV K5 chấm bài KT  tập trung tại phòng truyền thống

BGH + GV K5

Đảng viên

Toàn trường

BGH + GV K5

8

8h15: KT HK2 môn TV (đọc hiểu+ viết) K1 ->4, TV (đọc hiểu) K5

11h00: GV chấm bài KT tập trung tại phòng truyền thống và thư viện

DK: Nộp kế hoạch tuyển sinh 2019 - 2010

BGH + GVCN

 

VP

9

Năm

11h00: KT VSCĐ HK2 ( Vở Chính tả ).

Nộp báo cáo KĐCLGD, báo cáo bổ trợ ngoại ngữ

BGH + GV toàn trường

VP

10

Sáu

Các tổ nộp BC thống kê về văn phòng (theo mẫu)

Nộp ảnh phục vụ Lễ tuyên dương khen thưởng

TTCM

Hoàn VP

11,12

Bảy,CN

 

 

 

 

 

 

Đệm

01

13

Hai

8h00: SHDC:"Ngàn hoa dâng Bác.”; Hội thi: “Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch, văn minh”; Kết nạp đội khối 3.

Nộp Báo cáo kết quả kiểm tra & Đề Kiểm tra HKII về PGD

Giáo viên làm học bạ, hồ sơ sổ sách.

 

BTN+ 1A8,9,10,11

Hoàn VP

GV

14

Ba

Nộp danh sách HS đề nghị khen thưởng cho HT

Cấp mã số tuyển sinh cho học sinh lớp 5 (Hoàn thành trước 25/5/2019)

Hoàn thành tổng kết thi đua công tác Đội cuối năm

GVCN

Tuyên VP, GV K5

Dương TPT

15

11h00: SHCM các tổ (bình xét thi đua cuối năm, chuẩn GV) tại phòng HĐ

Nộp đơn, danh sách hs dự thi song bằng về PGD ( 2 bộ )

BGH +Tổ CM

VP+ GVK5

16

Năm

Nộp báo cáo cuối năm học 2018 - 2019 (lời + số liệu)

VP

17

Sáu

Nộp báo cáo Tháng 5

Hoàn thành chương trình HK2 - Kết thúc chương trình năm học

11h00: Họp liên tịch

Hội thu Kế hoạch nhỏ Đợt 2.

VP

  GV toàn trường

  Liên tịch

  BTN

18,19

Bảy,CN

 

 

 

 

 

 

 

Đệm

02

20

Hai

8h00: SHDC: Chung kết cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Lê Văn Tám”.

DK: Khảo sát học sinh lớp 5 học bổ trợ chương trình Tiếng Anh

  BTN, 1A5 -> 1A8

 GV + HS K5

21

Ba

Nộp hồ sơ đề nghị thi đua Tập thể & Cá nhân ( Đ/c Giang nhận)

VP

22

14h00: KT bảng tổng hợp cuối HKII, học bạ khối 5

DK: Dự Lễ tuyên dương khen thưởng “Học sinh giỏi cấp Quận”

16h30: Họp Đại diện CMHS các lớp.

HT

Toàn trường

BGH + ĐDCMHS

23

Năm

Nộp ĐG GV theo chuẩn nghề nghiệp GVTH; đánh giá BGH theo chuẩn HT

Trả sữa thừa Công ty

VP

Tuấn Y tế

24

Sáu

8h00: Bế giảng năm học, bàn giao HS về sinh hoạt hè tại địa phương (Sân trường).

14h00: Tổng kết lớp (trên lớp).

Toàn trường

GVCN + HS

 

25

Bảy

8h00: Họp CMHS khối 4, 5 (Khối 5 trả học bạ CMHS)

9h30: Họp CMHS khối 1, 2, 3

GVCN + CMHS

26

CN

 

 

 

27

Hai

Nộp kế hoạch HĐ hè; Lịch trực hè (đ/c Giang nhận)

KT bảng tổng hợp cuối HKII, học bạ khối 1-4 (27, 28, 29/5)

VP

BGH

28

Ba

GV hoàn thiện và nộp HSCM (của tổ và GV) cho 2 đ/c PHT và VP

GV toàn trường

29

 

 

30

Năm

Kiểm kê, niêm phong CSVC toàn trường

GV toàn trường

31

Sáu

8h30: Tổng kết năm học trong HĐSP

GV toàn trường

 

 

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 5

I. Chuyên môn:

- Tổ chức  KTĐK cuối HK 2  cho học sinh toàn trường (tuần 34,35). Coi, chÊm bµi nghiªm tóc ®óng quy ®Þnh.

- KiÓm tra ®¸nh gi¸ VSC§ c¸c líp: chÊm chÐo trong toàn trường ®Ó kiÓm tra chÊt l­îng VSC§ c¸c líp, mỗi khối chọn 1 lớp có tỉ lệ A cao nhất (không loại C) để khen thưởng. Lưu ý: GVCN phân loại VSCĐ trước khi chấm chéo, ghi rõ số lượng từng loại đính kèm theo.

- Tổ chuyên môn nghiên cứu, học tập lại Thông tư 22 về đánh giá xếp loại học sinh và các văn bản hướng dẫn cách ghi học bạ. GVCN bắt đầu làm học bạ từ ngày 14/5 đến hết 21/5.

- Thực hiện khen thưởng HS đúng quy định.

- Tæng kÕt n¨m häc, hoµn thiÖn hå s¬, sæ s¸ch nộp về BGH chậm nhất vào ngày 22/5 để kiểm tra (bao gồm cả biên bản kiểm tra học bạ + danh sách HS lên lớp của mỗi lớp).

- CB, GV, NV tự đánh giá cuối năm. Tổ chuyên môn tổ chức bình xét thi đua cuối năm, đánh giá xếp loại viên chức, đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học, đánh giá chuẩn HT, PHT. Lưu ý: tổ trưởng điều hành họp tổ, hoàn thiện các biên bản liên quan, thu các bản kiểm điểm cá nhân và nộp về đ/c HT vào buổi họp liên tịch ngày 17/5

- Häp CMHS tæng kÕt n¨m häc (có hướng dẫn cụ thể).                                - Kiểm kê niêm phong tài sản trước khi nghỉ hè.

II. Công tác khác:

1. Chi bộ: Chỉ đạo triển khai mọi hoạt động của nhà trường

2. Công đoàn: Triển khai theo trọng tâm công tác tháng của Công đoàn              

- Phối hợp xây dựng kế hoạch nghỉ mát hè 2019.                       

- Phân công lịch trực hè (từ 1/6 đến hết 31/7).

3. Đội TNTP: - Nộp sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi

- Tổ chức kết nạp đội đợt 2 cho HS lớp 3                                      

- Hội thu kế hoạch nhỏ: 17/5                                                                                           

- Tổ chức hội thi :“Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch, văn minh” 

- Tổ chức lễ bế giảng năm học, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương (phát phiếu hè)

4. Chi đoàn: Phối hợp với Đội, Công đoàn tổ chức tốt các kì cuộc

5. Thư viện - Thiết bị:

- Phát hành SGK theo hướng dẫn của PGD, SGD.

-Thu lại SGK - STK đã cho mượn trong năm, kí biên bản bàn giao: xong trước 28/5.

- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách Thiết bị năm học 2018 - 2019.

- Thực hiện kiểm kê kho sách. Bàn giao chìa khóa cho BGH.

6. Y tế - Bán trú:

- Chuẩn bị hồ sơ đón kiểm tra trường TTXS.

- Tổng kế công tác Y tế học đường và CTĐ. Kiểm kê phòng Y tế.

7. Văn phòng - Tài vụ:

- Hoàn thành các báo cáo cuối năm để nộp các cấp theo đúng tiến độ.

- Chuẩn bị giấy khen; phần thưởng cuối năm cho HS.   

8. Bảo vệ:

- Giám sát các hoạt động của các CLB ngoài giờ, đảm bảo trả hết HS sau 17h45. Đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.

- Giờ ra về: không để học sinh tự do quay lại sân trường sau giờ học. Quan tâm quản lý tài sản, CSVC.  

9. Ban CSVC:

- Quan tâm quản lý tài sản, nhận bàn giao từ GVCN cuối năm học.

- Bổ sung CSVC, trang trí, vệ sinh trường lớp đón năm học mới.

10. GD thể chất, nghệ thuật:

- Tiếp tục triển khai tập luyện các tiết mục văn nghệ; thể dục giữa giờ cho HS toàn trường theo lịch.

III. Công tác quản lý:

- Đón đoàn kiểm tra công tác GDTC và đoàn KT công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

- Kiểm tra Chuyên đề: KTĐK, đánh giá HS, hồ sơ sổ sách của giáo viên cuối năm. BGH kiểm tra trực tiếp cùng GV (có lịch cụ thể). Kiểm tra công tác tài chính.

- Tổ chức họp các ban đại diện CMHS và họp CMHS các lớp.     

- Tổ chức đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch hè,...  

- Tổng kết năm học 2018 - 2019.  Tổng kết thực hiện các cuộc vận động.  Bàn giao HS về địa phương.

- Hoàn thành báo cáo cuối năm học, hồ sơ đề nghị thi đua tập thể và cá nhân.

- Các cá nhân, bộ phận thực hiện kiểm kê và bàn giao tài sản trước khi nghỉ hè.                                                                         

                Trên đây là kế hoạch công tác tháng 05/2019, các cá nhân, tổ chuyên môn nghiêm túc thực hiện. Nếu có nhiệm vụ đột xuất của Sở GD&ĐT, Quận HBT, Phòng GD&ĐT nhà trường sẽ thông báo ngay tới các đ/c.

                                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG      

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           Nguyễn Thị Thu Hảo                                                     

Bài tin liên quan
Thông báo, phổ biến
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 287
Tháng 06 : 1.349
Năm 2020 : 73.569